For plissé-, lamel-, panel- og rullegardiner er jævnlig børstning med en blød børste eller fjerkost normalt nok. Evt. pletter kan fjernes med en hårdt opvredet klud. Dette skal dog gøres med forsigtighed da det desværre kan give skjolder.

OBS når vinduerne rengøres må må vand og ætsende rengøringsmidler ikke komme i kontakt med gardinstoffet. Ved motordrevne gardiner må motorens dele heller ikke komme i kontakt med vand, basiske opløsninger eller syrer. Eventuelle skader påført i forbindelse med rengøring af produktet garanterer vi ikke for.

For persienner er jævnlig børstning med en blød børste eller fjerkost normalt også tilstrækkeligt. Persiennen kan også l støvsuges med et lille mundstykke med børster. Ved mere genstridigt snavs kan persiennen rengøres med en fugtig klud vredet hårdt op i lunkent vand tilsat mild sulfo.

OBS når vinduerne rengøres må må vand og ætsende rengøringsmidler ikke komme i kontakt med gardinstoffet. Ved motordrevne gardiner må motorens dele heller ikke komme i kontakt med vand, basiske opløsninger eller syrer. Eventuelle skader påført i forbindelse med rengøring af produktet garanterer vi ikke for.