Produktinformation:
http://www.tc-gulve.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til info@tc-gulve.dk, tages kontakt på facebook.dk/tcgulve eller på tlf. 66 16 01 33.

Priser:
Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillings- / betalingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt TC-Gulve accepterer ordren. Alle priser er inkl. moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på http://www.tc-gulve.dk eller i butikken er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at bede om tilbud. Købers bestilling af varer fra tc-gulve.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til TC-Gulve A/S om at købe varen, på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og TC-Gulve A/S er først indgået, når TC Gulve A/S ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:
Når vi har modtaget betalingen på vores konto, vil varen blive bestilt/afsendt inden for 24 timer på hverdage, hvis betalingen foregår i butikken og varen ikke er på lager, vil varen blive bestilt samme dag som betaling.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, om de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:
Ved køb af kolonialvarer og nonfood gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse, og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter køber har opdaget manglen ske til info@tc-gulve.dk senest 2 dage efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ved uenighed kan køber vælge at indgive klage til Byggeriets Anklagenævn, NørreVoldgade 106, 1398 København K.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
TC-Gulve A/S har gjort det nemt at få relevant information fra andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for TC Gulve A/S kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer, fra linkede hjemmesider, der ikke indgår i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og TC-Gulve A/S, hæfter TC-Gulve A/S ikke for. Varerne opfylder således aftalen, såfremt de svarer til TC Gulve A/S egen beskrivelse.

TC Gulve A/S er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for TC Gulve A/S’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

TC-Gulve A/S afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret
Meddeler køber TC-Gulve A/S, at køber har fortrudt sit køb inden 8 dage efter køb, tilbagebetaler TC-Gulve A/S det modtagne beløb, mod fremvisning af bon/ regning og mod at varen/varerne ikke har været i brug eller er beskadiget. Dette gælder ikke for vare der er lavet efter special mål eller vare der er hjemtaget på bestilling fra kunden.
Disse fortrydelses regler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

TC-Gulve A/S tilbagebetaler de modtagne beløb, når de returnerede varer modtages under de ovennævnte kriterier.

Hjemmesiden http://www.tc-gulve.dk drives af firmaet:

TC Gulve A/S CVR nr: 21037591
Tlf: 66 16 01 33, Hans Egedes Vej 9-11A
5210 Odense NV

Forbehold for ændringer:
TC Gulve forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dettee website og den fysiske butik. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk  
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk   
Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Byggeriets Anklagenævn http://www.byggerietsanklagenaevn.dk